De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Taaltraining

Materiaal

Cursusboek

We werken met het boek Great! Engels voor volwassenen, niveau 2 of 3. Het tekst-/werkboek van Great! bestaat uit negen units. Elke unit heeft een bepaald thema. Alle vaardigheden komen aan bod, met nadruk op spreken en luisteren. Grammatica wordt zo veel mogelijk in context geïntroduceerd en alleen waar het relevant en nodig is. Elk hoofdstuk bevat een werkboekgedeelte. Deze oefeningen worden thuis gemaakt.

Online leeromgeving

Verder is er een online leeromgeving, Hierin staan extra oefeningen of opdrachten. Via de leeromgeving krijgt u ook individuele begeleiding en is het mogelijke de cursus aan te passen aan uw niveau, bijvoorbeeld verdieping of extra uitleg. Verder stimuleert de leeromgeving de deelnemers tot onderling contact door het gezamenlijk maken van opdrachten.

.

Talking English! (A2/B1)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 6 tot 10 deelnemers in een ontspannen sfeer, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie, maar ook voor persoonlijke aandacht en aan- passing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!

Talking English! (A2)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 5 tot 10 deelnemers, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie u tussen de lessen door verder, maar ook voor persoonlijke aandacht en aanpassing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!