De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Taaltraining

Inhoud

De lessen zijn opgebouwd rond een bepaald thema:

.

Talking English! (A2/B1)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 6 tot 10 deelnemers in een ontspannen sfeer, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie, maar ook voor persoonlijke aandacht en aan- passing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!
A2 - Niveau 2 B1 - Niveau 3 Introducing yourself and your family Meeting people Comparing yourself with others Describing things Talking about clothes Giving information Talking about everyday things Making plans Explaining things Giving and asking for opinions Talking about the weather Making complaints Talking about travelling Passing on information Talking about illness and accidents Talking about holidays Talking about sports and leisure Talking about plans & dreams

Talking English! (A2)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 5 tot 10 deelnemers, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie u tussen de lessen door verder, maar ook voor persoonlijke aandacht en aanpassing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!