De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Taaltraining

Doelstelling

Het doel van de cursus is het verbeteren van de Engelse spreek- en luistervaardigheid in dagelijkse situaties.

Niveau

Het niveau van de cursus is halfgevorderd (A2/B1 CEFR), afhankelijk van het gemiddelde niveau van de deelnemers. Het niveau wordt gemeten met instaptoetsen.

Lesduur en frequentie

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 ½ uur, 1 les per twee weken, met uitzondering van de schoolvakanties. De eerstvolgende startdatum is dinsdag 2 oktober 2018.

Groep

De cursus gaat van start als er minimaal 6 deelnemers zijn. De maximale groepsgrootte is 10.

Talking English! (A2/B1)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 6 tot 10 deelnemers in een ontspannen sfeer, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie, maar ook voor persoonlijke aandacht en aan- passing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!

Talking English! (A2/B1)

Je Engels bijspijkeren? Talking English! is een praktische cursus Engels, met de nadruk op het spreken en luisteren in dagelijkse situaties. We werken met een kleine groep van 6 tot 10 deelnemers in een ontspannen sfeer, maken gebruik van een leuk boek, audio- en videobestanden en zorgen voor gevarieerde lessen. Er is een online leeromgeving, voor verdere studie, maar ook voor persoonlijke aandacht en aanpassing aan uw individuele niveau. De cursus wordt gegeven door een bevoegd en ervaren docent!

Doelstelling

Het doel van de cursus is het verbeteren van de Engelse spreek- en luistervaardigheid in dagelijkse situaties.

Niveau

Het niveau van de cursus is halfgevorderd (A2/B1 CEFR), afhankelijk van het gemiddelde niveau van de deelnemers. Het niveau wordt gemeten met instaptoetsen.

Lesduur en frequentie

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 ½ uur, 1 les per twee weken, met uitzondering van de schoolvakanties. De eerstvolgende startdatum is dinsdag 2 oktober 2018.

Groep

De cursus gaat van start als er minimaal 6 deelnemers zijn. De maximale groepsgrootte is 10.

Inhoud

De lessen zijn opgebouwd rond een bepaald thema:

Vorm

De lessen zijn gevarieerd en bestaan uit veel activiteiten om het spreken en luisteren te oefenen. Daarnaast is er aandacht voor de leesvaardigheid en functioneel schrijven, denk aan het invullen van een formulier of het schrijven van een korte e-mail. Het boek zorgt met afwisselende en haalbare taken en herhaling van de leerstof dat er actief en effectief geleerd wordt. U leert kant- en klare basiszinnen, waarop later kan worden gevarieerd. De uitleg van de grammatica gaat strikt uit van wat werkelijk relevant is voor het taalgebruik in een bepaalde context.

Zelfstudie

Tussen de lessen door verwerkt u de leerstof met opdrachten uit het boek en in de online leeromgeving. Voor zelfstudie moet u rekenen op ongeveer 3 - 5 uur per 2 weken.

Materiaal

Cursusboek

We werken met het boek Great! Engels voor volwassenen, niveau 2 of 3. Het tekst-/werkboek van Great! bestaat uit negen units. Elke unit heeft een bepaald thema. Alle vaardigheden komen aan bod, met nadruk op spreken en luisteren. Grammatica wordt zo veel mogelijk in context geïntroduceerd en alleen waar het relevant en nodig is. Elk hoofdstuk bevat een werkboekgedeelte. Deze oefeningen worden thuis gemaakt.

Online leeromgeving

Verder is er een online leeromgeving, Hierin staan extra oefeningen of opdrachten. Via de leeromgeving krijgt u ook individuele begeleiding en is het mogelijke de cursus aan te passen aan uw niveau, bijvoorbeeld verdieping of extra uitleg. Verder stimuleert de leeromgeving de deelnemers tot onderling contact door het gezamenlijk maken van opdrachten.

Planning

Startdatum: dinsdag 16 oktober 2018 Duur: 1 ½ uur Tijd: 19.30 - 21.00 Locatie: Venhuizen-Hem

Kosten

€ 300,00 per persoon*

Dit is inclusief: btw; cursusmateriaal; 10 lessen van 1 ½ uur; gebruik leeromgeving; persoonlijke begeleiding; certificaat van deelname. * Het minimum aantal deelnemers is 6. * Betaling voorafgaand aan de cursus.
A2 - Niveau 2 B1 - Niveau 3 Introducing yourself and your family Meeting people Comparing yourself with others Describing things Talking about clothes Giving information Talking about everyday things Making plans Explaining things Giving and asking for opinions Talking about the weather Making complaints Talking about travelling Passing on information Talking about illness and accidents Talking about holidays Talking about sports and leisure Talking about plans & dreams