English at Work

In september starten we in Venhuizen met een nieuwe basiscursus zakelijk Engels met de nadruk op het spreken en luisteren in de werkomgeving.
De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Taaltraining