De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Vorm

De lessen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van moderne internet-toepassingen. De deelnemers zijn actief bezig met spreek- en luisteroefeningen, dictees, puzzels, games en vele andere activiteiten. Elke training wordt afgestemd op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, maar bevat altijd de belangrijkste grammatica en het vakjargon uit het betreffende werkveld. Bijzondere aandacht is er voor het specifieke taalgebruik voor het geven van instructies en het bieden van hulp. Deze vaardigheden worden intensief geoefend met de docent en de medecursisten. De training heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 – 6 maanden. We kunnen de training in verschillende varianten aanbieden, zowel in-company, op de trainingslocatie in Venhuizen of online.

.

Intakeprocedure

Een intakeprocedure bestaat in ieder geval uit een gesprek met de opdrachtgever (manager, hr- vertegenwoordiger of de deelnemer zelf) en voor elke deelnemer een (online) vragenlijst en een instaptest.

Taalniveaus

De aanduidingen A1, A2 en B1 zijn taalniveaus uit het Europees Referentiekader (ERK/CEFR). Lees meer

Trainingsvoorstel

Na de intake krijgt u van ons een trainingsvoorstel met een advies over de inhoud, vorm en duur van de training. In overleg bepalen we de data, tijden en locatie.
How can I help you? Where can I find… ? What's this for? What's the problem? How can I get to…? If you need to ask and answer questions like these in your work, you need a practical English course! De training is bestemd voor medewerkers in praktische beroepen die zowel algemeen als vakgericht Engels nodig hebben voor hun werk en slechts over een basisvaardigheid beschikken. ZaVe-Secure richt zich met name op medewerkers in de beveiligingsbranche (security hosts), hospitality, of in aanverwante dienstverlenende beroepen.

Praktisch Engels: Basis (A2)

De Kennis om te Delen  ZaVe-Secure Training | Advies

Elementary and Practical English

Vorm

De lessen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van moderne internet-toepassingen. De deelnemers zijn actief bezig met spreek- en luisteroefeningen, dictees, puzzels, games en vele andere activiteiten. Elke training wordt afgestemd op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, maar bevat altijd de belangrijkste grammatica en het vakjargon uit het betreffende werkveld. Bijzondere aandacht is er voor het specifieke taalgebruik voor het geven van instructies en het bieden van hulp. Deze vaardigheden worden intensief geoefend met de docent en de medecursisten. De training heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 – 6 maanden. We kunnen de training in verschillende varianten aanbieden, zowel in-company, op de trainingslocatie in Venhuizen of online.

.

Inhoud

Elke cursus wordt afgestemd op de individuele deelnemer, maar bevat altijd de belangrijkste grammatica en het vakjargon uit het betreffende werkveld. Bijzondere aandacht is er voor het specifieke taalgebruik zoals het geven van instructies en het bieden van hulp. Deze vaardigheden worden intensief geoefend met de docent en eventuele medecursisten. Onderdelen van een training kunnen zijn: oefenen van gesprekken en dialogen uit de praktijk; verbeteren van de uitspraak; trainen van de luistervaardigheid; schrijven van e-mails; voeren van telefoongesprekken; lezen van handleidingen en instructies; opfrissen van de grammatica.

Materiaal

We maken gebruik van eigen materiaal, de elektronische leeromgeving Moodle, relevante onderdelen uit Career Paths Security Personnel van Express Publishing en afhankelijke van de leervraag, extra cursusboeken (bijvoorbeeld voor de grammatica of specifieke vaardigheden).

Kosten

De kosten van een training hangen af van diverse factoren, zoals: aantal trainingsuren; aantal deelnemers; het niveau; de locatie; de intensiteit; de vorm. Heeft u belangstelling voor een training, neemt u dan vooral contact met ons op, telefonisch of per e-mail, dan bespreken we de mogelijkheden.