Slachtoffers van agressie en geweld voelen zich vaak angstig, onzeker en onveilig op hun werkplek. Om ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid te voorkomen is een snelle, juiste handelswijze bij de eerste opvang en nazorg van cruciaal belang.

Eerste opvang

De eerste opvang op de werkplek kan gedaan worden door de leidinggevende, de directe collega’s of deskundige medewerkers in de organisatie.  Ook de directe omgeving thuis is van belang bij de opvang en die zal daarbij begeleid moeten worden.

Externe begeleiding

Soms is het nodig om externe begeleiding aan te bieden bij de eerste opvang of de nazorg aan het slachtoffer, collega’s of naasten. Onze nazorg richt zich op het, in een rustige en veilige omgeving, voeren van gesprekken en het doen van oefeningen om de angst te verminderen en stress en onverwerkte emoties op te lossen.
De Kennis om te Delen

Nazorg slachtoffers agressie

ZaVe-Secure Coaching

Loopbaanbegeleiding

ZaVe-Secure Coaching  biedt begeleiding en coaching bij vraagstukken die te maken hebben met het werk. Ook coaching in het Engels is mogelijk.

NLP

NLP toepassen, gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen.

Coach

Yvonne is gecertificeerd NLP Master Coach. In haar begeleiding gebruikt ze, naast NLP-technieken, ook haar kennis en ervaring als docent en projectmanager in het bedrijfsleven.

Online Coaching

Heb je het te druk om langs te komen of is de afstand te groot, dan biedt Online Coaching hiervoor de oplossing!
Nazorg agressie
Slachtoffers van agressie en geweld voelen zich vaak angstig, onzeker en onveilig op hun werkplek. Om ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid te voorkomen is een snelle, juiste handelswijze bij de eerste opvang en nazorg van cruciaal belang.

Eerste opvang

De eerste opvang op de werkplek kan gedaan worden door de leidinggevende, de directe collega’s of deskundige medewerkers in de organisatie.  Ook de directe omgeving thuis is van belang bij de opvang en die zal daarbij begeleid moeten worden.

Externe begeleiding

Soms is het nodig om externe begeleiding aan te bieden bij de eerste opvang of de nazorg aan het slachtoffer, collega’s of naasten. Onze nazorg richt zich op het, in een rustige en veilige omgeving, voeren van gesprekken en het doen van oefeningen om de angst te verminderen en stress en onverwerkte emoties op te lossen.