De Kennis om te Delen

Europees Referentiekader Talen

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Niveaus

A1 beginners. A2 beginners+ (elementary). B1 halfgevorderden (pre-intermediate). B2 gevorderden (intermediate). C1 vergevorderden (advanced). C2 (bijna) moedertaal.

DIALANG

Met Europese steun is er een diagnostisch toetsprogramma ontwikkeld waarmee men zijn eigen taalvaardigheidniveaus in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de site van DIALANG. Ook is er sinds kort een webversie van DIALANG beschikbaar.

Links

Webversie CEFR-test Europees Referentiekader Talen

Maatwerk

Elke training Engels wordt op maat gemaakt, afgestemd op uw leerdoelen, huidige niveau, werksituatie, beschikbare tijd en overige wensen.

Intakeprocedure

Een intakeprocedure bestaat uit een gesprek met de opdrachtgever (manager, hr-vertegenwoordiger of de deelnemer zelf) en voor elke deelnemer een (online) vragenlijst en een instaptest.

Taalniveaus

De aanduidingen A2, B1 en B2 zijn taalniveaus uit het Europees Referentiekader (ERK/CEFR).
ZaVe-Secure Training | Advies

Europees

Referentiekader

Talen

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Niveaus

A1 beginners. A2 beginners+ (elementary). B1 halfgevorderden (pre-intermediate). B2 gevorderden (intermediate). C1 vergevorderden (advanced). C2 (bijna) moedertaal.

DIALANG

Met Europese steun is er een diagnostisch toetsprogramma ontwikkeld waarmee men zijn eigen taalvaardigheidniveaus in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de site van DIALANG. Ook is er sinds kort een webversie van DIALANG beschikbaar.

Links

Webversie CEFR-test Europees Referentiekader Talen