De Kennis om te Delen

BHV

ZaVe-Secure Training | Advies

Wat nog meer?

We kunnen een RI&E voor u uitvoeren of een ontruimings- oefening organiseren.

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl

Complete opleidingen

BHV Basis BHV Basis Engels BHV Herhaling BHV Herhaling Engels BHV Ploegleider BHV Ploegleider Herhaling
Losse modulen Niet-spoedeisende hulp Spoedeisende hulp EHBO Brandbestrijding Ontruiming Eerste Hulp bij Drank & Drugs

Wat doen wij?

We zorgen dat een of meer trainingen volgens planning uitgevoerd worden. We regelen een locatie, een ervaren en gekwalificeerde docent en de verdere administratieve afwikkeling.

Voor wie?

Bedrijven en organisaties die deze zorg uit handen willen geven óf de trainingen samen met andere bedrijven in de regio willen laten uitvoeren op een locatie in de buurt.
ZaVe-Secure Training | Advies organiseert bhv-trainingen op locatie voor bedrijven, organisaties en andere groepen. We kunnen dat doen bij u op locatie of we zoeken een geschikte locatie in de buurt. Wij zijn als opleider geregistreerd bij het NIBHV en kunnen ervaren en gecertificeerde instructeurs inzetten.

Welke trainingen?

BHV

.
ZaVe-Secure Training | Advies organiseert bhv-trainingen op locatie voor bedrijven, organisaties en andere groepen. We kunnen dat doen bij u op de locatie of we zoeken een geschikte locatie in de buurt. Wij zijn als opleider geregistreerd bij het NIBHV en kunnen ervaren en gecertificeerde instructeurs inzetten.

Welke trainingen?

Complete opleidingen

BHV Basis BHV Basis Engels BHV Herhaling BHV Herhaling Engels BHV Ploegleider BHV Ploegleider Herhaling

Losse modulen

Niet-spoedeisende hulp Spoedeisende hulp EHBO Brandbestrijding Ontruiming Eerste Hulp bij Drank & Drugs

Wat doen we?

We zorgen dat een of meer trainingen volgens planning uitgevoerd worden. We zorgen voor een locatie, een ervaren en gekwalificeerde docent, aanmelding bij het NIBHV en de verdere administratieve afwikkeling.

Voor wie?

Bedrijven en organisaties die deze zorg uit handen willen geven óf de trainingen samen met andere bedrijven in de regio willen laten uitvoeren op een locatie in de buurt.

BHV Basis

De complete Basistraining Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen, die ook los gevolgd kunnen worden.

1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2. Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op het omgaan met situaties in het bedrijf. Cursisten leren een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Ook komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de bhv’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de hulpmiddelen bij een ontruiming en de samenwerking met externe hulpverleners. Deze training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Na het met positief resultaat afronden van het examen, ontvangt u een diploma en een BHV-pas.

E-learning

Bij de aanmelding voor de trainingen BHV Basis en BHV Herhaling kunt u kiezen om het theoriegedeelte via e- learning te doen. Voor de basisopleiding omvat de leerstof twee modules van in totaal vier tot zes studie-uren. De deelnemer neemt zelfstandig de theorie door en kijkt de demonstratie- en instructievideo’s. Elke module wordt afgesloten met een toets. Het praktijkonderdeel bestaat uit 1 dag, inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen. Voor de herhaling is de e-learning gericht op de competenties die op de praktijkdag worden getoetst. De praktijkdag duurt bij de herhaling één halve dag. De studielast voor het herhalingsprogramma van de e-learning is drie tot vier uur.

Voordelen

Het inzetten van e-learning heeft als voordeel dat er minder cursusdagen nodig zijn en deelnemers minder lang uitgeroosterd hoeven te worden. Dit geeft een belangrijk kostenvoordeel. In de trainingen wordt de vorm ‘blended learning’ toegepast. Dat betekent dat het theoriegedeelte behalve via e-learning, ook (in beperkte vorm) door de instructeur wordt behandeld. Onderzoeken tonen aan dat juist de combinatie van e-learning met klassikaal onderwijs een hoger leerrendement geeft.

Nadelen

Het vergt van de deelnemer de nodige discipline om het e- learningprogramma door te werken en bovendien dient dit vaak te gebeuren in zijn vrije tijd. Een ander aspect is de onbekendheid of weerstand van de deelnemer voor dit soort toepassingen en de toegang tot internet. .

Overzicht

De trainingen kunnen in verschillende varianten worden aangeboden, met of zonder e-learning, volledig of als herhaling. De trainingen worden geleverd met een boek of e-learning. Na afloop ontvangen de deelnemers een diploma en een pas. Mocht u interesse hebben in een van deze trainingen of heeft u andere wensen, neemt u dan vooral contact met ons op, telefonisch of per e-mail, dan bespreken we de mogelijkheden!

BHV Ploegleider

Het is belangrijk dat uw bedrijf iemand heeft die in staat is leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners.

Eindtermen

De cursist:

" heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening; " heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen; " herkent bhv-voorzieningen en bhv-middelen; " heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider bhv; " heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een bhv-inzet; " kan leiding geven aan een inzet van een bhv-ploeg; " kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening; " heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een NIBHV bhv-

diploma vereist.

Duur opleiding

Deze opleiding heeft een duur van twee dagen (16 uur). Deze

training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Na het met positief resultaat afronden van het examen,

ontvangt u een diploma

Training Duur E-learning Toelating Geldig Deelnemers BHV Basis 2 praktijkdagen Nee -- 1 jaar Min. 8 Max. 12 BHV Basis 1 praktijkdag Ja, 6-8 uur E-toets 1 jaar Min. 8 Max. 12 BHV Herhaling  1 praktijkdag Nee BHV Basis 1 jaar Min. 8 Max. 12 BHV Herhaling  ½  praktijkdag Ja, 4-6 uur BHV Basis +  E-toets 1 jaar Min. 8 Max. 12 BHV Ploegleider 2 praktijkdagen Nee BHV Basis 1 jaar Min. 8 Max. 12 BHV Ploegleider Herhaling  1 praktijkdag Nee BHV  1 jaar Min. 8 Max. 12