De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening (BHV)

BHV Ploegleider

Het is belangrijk dat uw bedrijf iemand heeft die in staat is leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners. Om ploegleider BHV te worden, dient eerst de opleiding BHV Basis behaald te zijn.

Inhoud opleiding BHV Ploegleider

Bhv-organisatie en communicatie Coördineren van de bhv-ploeg Externe hulpdiensten Voorbereiding inzet bhv-ploeg Beheer van de ter beschikking gestelde middelen Oefenen samen met de eigen bhv-ploeg Evalueren van de inzet en oefening Na het volgen van de opleiding BHV Ploegleider is men in staat op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en samen te werken met de diverse hulpdiensten. .
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten. In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.

Risico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!
De Kennis om te Delen  ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening (BHV)