De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening

BHV Ontruimingsoefening

U dient met regelmaat een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimings- plan (nog) goed functioneert. Het is niet alleen belangrijk dat bij een ontruiming iedereen snel buiten staat, maar ook dat de communicatie goed is verlopen. ZaVe-Secure begeleidt en houdt uw bhv’ers gemotiveerd door met verschillende scenario’s te oefenen, afgestemd op uw wensen in de praktijk.
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten. In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.
De Kennis om te Delen  ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening