De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening

BHV Herhaling

ZaVe-Secure adviseert om 1 jaar na het halen van het BHV-certificaat een herhalingsles te doen. Bij deze herhaling zal interactief aandacht worden besteed aan het herhalen van de theoriekennis en het in praktijk oefenen van levensreddende handelingen, verbandleer, brand en ontruiming.
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten. In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.
De Kennis om te Delen  ZaVe-Secure Training | Advies

Bedrijfshulpverlening