De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies
Bij de aanmelding voor de trainingen BHV Basis en BHV Herhaling kunt u kiezen om het theoriegedeelte via e-learning te doen. Voor de basisopleiding omvat de leerstof twee modules van in totaal vier tot zes studie-uren. De deelnemer neemt zelfstandig de theorie door en kijkt de demonstratie- en instructievideo’s. Elke module wordt afgesloten met een toets. Het praktijkonderdeel bestaat uit 1 dag, inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen. Voor de herhaling is de e-learning gericht op de competenties die op de praktijkdag worden getoetst. De praktijkdag duurt bij de herhaling één halve dag. De studielast voor het herhalingsprogramma van de e-learning is drie tot vier uur.

Voordelen

Het inzetten van e-learning heeft als voordeel dat er minder cursusdagen nodig zijn en deelnemers minder lang uitgeroosterd hoeven te worden. Dit geeft een belangrijk kostenvoordeel. In de trainingen wordt de vorm ‘blended learning’ toegepast. Dat betekent dat het theoriegedeelte behalve via e-learning, ook (in beperkte vorm) door de instructeur wordt behandeld. Onderzoeken tonen aan dat juist de combinatie van e-learning met klassikaal onderwijs een hoger leerrendement geeft.

Nadelen

Het vergt van de deelnemer de nodige discipline om het e-learningprogramma door te werken en bovendien dient dit vaak te gebeuren in zijn of haar vrije tijd. Een ander aspect is de onbekendheid of weerstand van de deelnemer voor dit soort toepassingen en de toegang tot internet. .

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!

E-learning