De Kennis om te Delen

BHV Basis

De complete Basistraining Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen, die ook los gevolgd kunnen worden.

1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2. Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op het omgaan met situaties in het bedrijf. Cursisten leren een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Ook komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de bhv’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de hulpmiddelen bij een ontruiming en de samenwerking met externe hulpverleners. Deze training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Na het met positief resultaat afronden van het examen, ontvangt u een diploma en een BHV-pas.
ZaVe-Secure Training | Advies

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico. Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!

BHV Basis

De complete Basistraining Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen, die ook los gevolgd kunnen worden.

1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2. Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op het omgaan met situaties in het bedrijf. Cursisten leren een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Ook komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de bhv’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de hulpmiddelen bij een ontruiming en de samenwerking met externe hulpverleners. Deze training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Na het met positief resultaat afronden van het examen, ontvangt u een diploma en een BHV-pas.