De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Algemeen

Vooropleiding

Als vooropleiding is een niveau Engels op vmbo-bb/kb, mavo of lts gewenst.

Resultaat

Na de training bent u in staat om praktische zaken zelf te regelen in het Engels, zoals een probleem

beschrijven, instructies geven, de werking van iets uitleggen of hulp aanbieden.

Lesmaterialen

We maken gebruik van diverse cursusboeken en eigen materiaal in de

elektronische leeromgeving Moodle.

Intakeprocedure

Een intakeprocedure bestaat in ieder geval uit een gesprek met de opdrachtgever (manager, hr- vertegenwoordiger of de deelnemer zelf) en voor elke deelnemer een (online) vragenlijst en een instaptest.

Taalniveaus

De aanduidingen A1, A2 en B1 zijn taalniveaus uit het Europees Referentiekader (ERK/CEFR). Lees meer

Trainingsvoorstel

Na de intake krijgt u van ons een trainingsvoorstel met een advies over de inhoud, vorm en duur van de training. In overleg bepalen we de data, tijden en locatie.
How can I help you? Where can I find… ? What's this for? What's the problem? How can I get to…? If you need to ask and answer questions like these in your work, you need a practical English course! De training is bestemd voor medewerkers in praktische beroepen die zowel algemeen als vakgericht Engels nodig hebben voor hun werk en slechts over een basisvaardigheid beschikken. ZaVe-Secure richt zich met name op medewerkers in de beveiligingsbranche (security hosts), hospitality, of in aanverwante dienstverlenende beroepen.

Praktisch Engels: Basis (A1/A2)

De Kennis om te Delen ZaVe-Secure Training | Advies

Praktisch Engels 1

Algemeen

Vooropleiding

Als vooropleiding is een niveau Engels op vmbo-bb/kb,

mavo of lts gewenst.

Resultaat

Na de training bent u in staat om praktische zaken zelf te

regelen in het Engels, zoals een probleem beschrijven,

instructies geven, de werking van iets uitleggen of hulp

aanbieden.

Lesmaterialen

We maken gebruik van diverse cursusboeken en eigen

materiaal in de elektronische leeromgeving Moodle.

Inhoud

De volgende onderdelen komen onder meer aan de orde: listening and speaking at the workplace; reading and understanding practical documentation; language of instructions; language of numbers and measurement; practical communication and linguistic forms; general and specialized vocabulary; basic telephoning and email writing; basic grammar.

.

Vorm

De lessen zijn gevarieerd en er wordt gebruik gemaakt van moderne internet-toepassingen. De deelnemers zijn actief bezig met spreek- en luisteroefeningen, dictees, puzzels, games en vele andere activiteiten. Elke training wordt afgestemd op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, maar bevat altijd de belangrijkste grammatica en het vakjargon uit het betreffende werkveld. Bijzondere aandacht is er voor het specifieke taalgebruik voor het geven van instructies en het bieden van hulp. Deze vaardigheden worden intensief geoefend met de docent en de medecursisten. De training heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 – 6 maanden. We kunnen de training in verschillende varianten aanbieden, zowel in-company, op de trainingslocatie in Venhuizen of online.

.

Kosten

Dit is exclusief btw, maar inclusief: cursusboeken en persoonlijke studiebegeleiding; gebruik van de elektronische leeromgeving tot 1 maand na afloop; certificaat van deelname.

.

Training Bijeenkomsten Deelnemer s Zelfstudie Kosten In-company 8 X 2 of Max. 8 3 – 5 uur per les €     1.600,00 8 X 3 uur Max. 8 1 – 2 uur per les €     2.400,00 Trainingslocatie Venhuizen 8 X 2 uur 2 - 4 1 – 2 uur per les €     1.120,00 Trainingslocatie Venhuizen 15 X 1,5 uur 2 - 4 3 – 5 uur per les €     1.575,00 Privéles 8 X 1,5 uur 1 3 – 5 uur per les €      960,00 Venhuizen of online Online 8 X 1,5 uur 2 - 3 3 – 5 uur per les €      780,00
How can I help you? Where can I find… ? What's this for? What's the problem? How can I get to…? If you need to ask and answer questions like these in your work, you need a practical English course! De training is bestemd voor medewerkers in praktische beroepen die zowel algemeen als vakgericht Engels nodig hebben voor hun werk en slechts over een basisvaardigheid beschikken. ZaVe-Secure biedt trainingen zakelijk, technisch of   praktisch Engels voor medewerkers in de beveiligingsbranche (b.v. security hosts), hospitality, hotellerie of in aanverwante dienstverlenende beroepen.