De Kennis om te Delen

Bedrijfshulpverlening

BHV Basis

Tijdens de interactieve basisopleiding worden alle elementen behandeld, die genoemd worden in de Arbowet art.15 . Brand Ontruiming Communicatie Levensreddend handelen (reanimatie + AED) Verbandleer Ziektebeelden Wij zijn als opleider geregistreerd bij het NIBHV en kunnen NIBHV-gecertificeerde instructeurs inzetten. Na het positief afsluiten van de training ontvangt u een diploma en een BHV-pas.
In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop. Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.
ZaVe-Secure Training | Advies

R

isico Inventarisatie

en Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee delen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheids- risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug- dringen. Dus ook het financiële risico.  Bron www.rie.nl Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op!
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten.
De Kennis om te Delen

Bedrijfshulpverlening

BHV Basis Tijdens de interactieve basisopleiding worden alle elementen behandeld, die genoemd worden in de Arbowet art.15 . Brand Ontruiming- Communicatie Levensreddend handelingen (reanimatie + AED) Verbandleer Ziektebeelden Wij werken volgens de richtlijnen van het NIBHV. Een certificaat wordt ontvangen wanneer de opleiding positief wordt afgesloten.
BHV Herhaling ZaVe-Secure adviseert om 1 jaar na het halen van het BHV-certificaat een herhalingsles te doen. Bij deze herhaling zal interactief aandacht worden besteed aan het herhalen van de theoriekennis en het in praktijk oefenen van levensreddende handelingen, verbandleer, brand en ontruiming.
BHV Ontruimingsoefening U dient met regelmaat een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Het is niet alleen belangrijk dat bij een ontruiming iedereen snel buiten staat, maar ook dat de communicatie goed is verlopen. ZaVe-Secure begeleidt en houdt uw bhv’ers gemotiveerd door met verschillende scenario’s te oefenen, afgestemd op uw wensen in de praktijk.
Kosten BHV Basis € 169,- BHV Herhaling € 139,- BHV Ploegleider € 235,- BHV Ploegleider herhaling € 195,- Per persoon Dagopleiding Inclusief lesmateriaal Inclusief certificaat van deelname Voordeeltarief vanaf 6 deelnemers Exclusief btw Mocht u interesse hebben in een van deze opleidingen of andere wensen, neemt u dan vooral contact met ons op, telefonisch of per e- mail, dan bespreken we de mogelijkheden.
BHV Ploegleider Het is belangrijk dat uw bedrijf iemand heeft die in staat is leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners. Om ploegleider BHV te worden, dient eerst de opleiding BHV Basis behaald te zijn. Inhoud opleiding BHV Ploegleider Bhv-organisatie en communicatie Coördineren van de bhv-ploeg Externe hulpdiensten Voorbereiding inzet bhv-ploeg Beheer van de ter beschikking gestelde middelen Oefenen samen met de eigen bhv-ploeg Evalueren van de inzet en oefening Na het volgen van de opleiding BHV Ploegleider is men in staat op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en samen te werken met de diverse hulpdiensten. .
De Arbowet verplicht elke organisatie een Bedrijfshulpverlening organisatie (BHV) op te zetten. De BHV neemt de eerste maatregelen bij calamiteiten. In Nederland hebben jaarlijks 100 bedrijfsongevallen een fatale afloop.  Bron: FNV Bondgenoten Bedrijfshulpverlening wordt verleend wanneer er ongelukken in uw bedrijf plaatsvinden die de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen in en om uw bedrijf bedreigen. De bhv’er is getraind om mensen in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen en waar nodig kan de bhv’er eerste hulp verlenen.